Економічний факультет

Кафедра

МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА

 

Russian (CIS)Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

 

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

пошук

 

 

Ласкаво просимо на головну сторінку кафедри міжнародної економіки та світового господарства економічного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна!


Нові тенденції світового економічного розвитку останнім часом усе частіше асоціюються з поняттям 'глобалізація', що означає провідний напрям в розвитку міжнародної економіки, який характеризується посиленням взаємодії національних економік.

Інтернаціоналізація всього господарського життя суспільства потребує не тільки спеціальних знань у сфері міжнародної економіки, але і знання мов. Спеціальність 'міжнародна економіка' дає унікальне поєднання знань з економічних дисциплін і ділової іноземної мови. Студенти, що навчаються за даною спеціальністю, отримують поглиблені знання англійської мови і на власний вибір вивчають німецьку, французьку або китайську мови.

Університетська освіта надає випускникові можливість стати не тільки членом певної професійної корпорації через отримання обраної спеціальності, але і громадянином світу в його основних фундаментальних соціокультурних вимірюваннях.

Робота кафедри міжнародної економіки та світового господарства орієнтована на підготовку освіченої еліти суспільства, що здатна орієнтуватися в системах та підсистемах світового господарства, має уявлення про найбільш значущі економічні та політичні чинники, що визначають розвиток світової економіки, володіють високим ступенем мовної компетенції і, як наслідок цього, мають високу соціальну мобільність.

Метою кафедри міжнародної економіки та світового господарства є надання студентам теоретичних знань і практичних навичок для здійснення професійної діяльності у господарській, валютно-кредитній і фінансовій сферах, як на національному, так і на міжнародному рівнях.

Спеціальність 'Міжнародна економіка' була ліцензована кафедрою економічної теорії та економічних методів управління в 1995 році. В 2003 році була створена кафедра міжнародної економіки, що в 2014 році була перейменована в кафедру міжнародної економіки та світового господарства.

Нині кафедру очолює доктор економічних наук, професор Задорожний Григорій Васильович.


Задорожний Григорій Васильович  

личный сайт http://zadorozhnyi.name/kontakty/zadorozhnyj-grigorij-vasilevich/

 
 Завідувач кафедри міжнародної економіки та світового господарства, доктор економічних наук, професор, академік Академії філософії господарства, академік Міжнародної кадрової академії.
Автор понад 300 наукових публікацій, у тому числі 25 наукових монографій. Автор проекту і головний редактор наукового журналу «Соціальна економіка» (2000-2015 р.р.), співголова Всесвітнього наукового ноосферно-онтологічного товариства, керівник Харківського міського міждисциплінарного методологічного семінару з досліджень онтології та глобалістики, «Відмінник освіти України (2005 рік). Нагороджений медаллю «За внесок в економічну науку» благодійним фондом «Планета Альфреда Нобеля» (2012 р.), медаллю В.Н. Каразіна (2015 р.). Дисципліни, що викладає: постнекласична економічна наука, інтелектуальна власність, глобалістика, економічна глобалізація. Наукові інтереси: методологія людиномірної науки глобалістика, онтологія, свідомість і внутрішній духовний світ людини. Тема дисертації: «Власність, економічна влада та управління у транзитивному суспільстві». Участь в інноваційних проектах, практична діяльність: «Всесвітнє наукове ноосферно-онтологічне товариство» (березень 2016 р.).
 

Ядро педагогічного колективу кафедри складають:


Кім Тетяна Іванівна

Кандидат економічних наук. Доцент кафедри міжнародної економіки та світового господарства. Наукові інтереси: людський потенціал і національна конкурентоспроможність, людська діяльність і зайнятість населення: міжнародний досвід, міжнародна міграція населення. Тема дисертації: «Безробіття у трансформаційній економіці: причини, форми, тенденції». Дисципліни, що викладає: регіональна економіка, економіка зарубіжних країн, міжнародна економіка. Сертифікати, підвищення кваліфікації, реалізація/участь в інноваційних проектах, практична діяльність: CEUME (2) 2005 р., НТУ «ХПІ»(1) 2007 р., Центра етичного здоров’я «Логос» 2008 р., за участь у міжнародному проекті студентських подорожей до Німеччини: Німецької служби академічних обмінів DAAD 2009 р., за участь у навчально-виробничому інноваційному проекті «Розробка та реалізація типової моделі міжнародної загальноекономічної практики студентів»: Харківського німецького центру 2013 р., кафедри міжнародної економіки і світового господарства ХНУ імені В.Н. Каразіна 2015, Мультікульті УА 2016.

Адреса електронної пошти: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду


ШубаШуба Олена Артурівна

Кандидат географічних наук. Доцент кафедри міжнародної економіки та світового господарства. Науковий ступінь-доцент. Дисципліни,що викладає: міжнародні фінанси, корпоративні фінанси, міжнародна економіка, міжнародне валютне регулювання.Наукові інтереси: міжнародні фінанси. Тема дисертації: "Територіальна організація мережі шкільних закладів Харківської області".Підвищення кваліфікації: в 2015 р. підвищувала свою кваліфікацію шляхом стажування у Товарній Біржі «Компанія з продажу активів»; в 2012 р. – у відділі валютного контролю ПАТ “Укрсоцбанку”.Стаж роботи – з 1996 року. Адреса електронної пошти: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

 

 

 

Задорожна Ольга Григорівна

Кандидат економічних наук. Доцент кафедри міжнародної економіки та світового господарства. Дисципліни, що викладсє: політекономія та ринкова економіка, національна економіка та неодирижизм, макроекономіка, трансперсональна психологія та мотиваційний менеджмент. Наукові інтереси: соціальна економіка, людський розвиток, сучасні соціально-економічні ассиметрії світового господарства. Тема дисертації: "Вплив духовно-творчої діяльності на сучасний господарський розвиток". Стаж роботи – з 2008 року. Адреса електронної пошти: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

 

 

 

 

Ковтун Тамара Дмитрівна

Ст. викладач, кафедри міжнародної економіки та світового господарства. Наукові інтереси: міжнародна економіка, регіональна економічна інтеграція, Європейська економічна інтеграція. Тема дисертації: «Формування Європейського економічного і валютного союзу та його вплив на макроекономічну рівновагу в ЄС. Дисципліни, що викладає: міжнародна економіка, міжнародний маркетинг, управління змінами. Сертифікати, підвищення кваліфікації: BusinessEnglishCertificate, Сертифікат учасника курсів з управління змінами за методологією І. Адізеса. Стаж роботи - з 2005 року. Адреса електронної пошти: tkovtun@inbox.

 

 

 

Беренда Сергій Васильович

Кандидат економічних наук. Доцент кафедри міжнародної економіки та світового господарства. Наукові інтереси: європейська економічна інтеграція, міжнародна логістика, митне регулювання. Тема дисертації: "Еволюція форм та напрямів економічної інтеграції в країнах ЄС ". Дисципліни, що викладає: транснаціональні корпорації, управління ЗЕД, європейська економічна та валютна інтеграція, логістика. Стаж роботи – з 1998 року.

Адреса електронної пошти: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Додаткова інформація:

google scholar, linkedin

 

Дідорчук Ірина Леонідівна

Ст. викладач кафедри міжнародної економіки та світового господарства. Наукові інтереси, тема дисертації: міжнародний маркетинг, національна економіка, інституційна обумовленість зміни форм структури суспільного багатства. Дисципліни, що викладає: мікроекономіка глобалізації, управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства. Креативний та кроскультурний менеджмент, міждисциплінарний тренінг "Кроскультурний менеджмент та кроскультурні комунікації". Стаж роботи – з 1988 року. Адреса електронної пошти: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

 


 

 

Дуна Наталія Геннадіївна

Кандидат економічних наук . Доцент кафедри міжнародної економіки та світового господарства. Наукові інтереси: інноваційні фактори соціально-економічного розвитку країни. Тема кандидатської дисертації: "Формування інституційної основи ринкової економіки". Дисципліни, що викладає: міжнародна економіка, міжнародна економічна діяльність України, управління персоналом. Керівник науково-дослідної роботи кафедри «Від економіки до знанеємного господарства: національна стратегія управління знаннями як ціннісно-раціональне протистояння негативним наслідкам неоліберального занепаду». Стаж роботи – з 1992 року. Адреса електронної пошти: duna_nataliya@mail.ru


 

 

Кошкарьова Єлизавета Леонідівна

Старший викладач кафедри міжнародної економіки та світового господарства. Наукові інтереси: міжнародні торгівельні відносини, моделювання світо-господарських процесів, фінансовий та інвестиційний аналіз. Дисципліни, що викладає: міжнародний економічний аналіз (практичні заняття), міжнародна торгівля товарами та послугами, корпоративні фінанси (практичні заняття), комплексна фахова практика з міжнародного бізнесу. Сертифікат про підвищення кваліфікації в галузі психології та педагогіки вищої школи. Навчання за програмою для викладачів вищих навчальних закладів ДП «Головний навчально-методичний центр Держгірпромнагляду України». Стаж роботи – з 1999 року. Адреса електронної пошти: liz_k@inbox.ru

 

 

 

Галуцьких Наталія Андріївна

Кандидат економічних наук. Доцент кафедри міжнародної економіки та світового господарства. Наукові інтереси: облік, аналіз та аудит ЗЕД в Україні та зарубіжних країнах, фінансовий аналіз на підприємствах у т.ч. закордонних, оподаткування в Україні та закордоном. Тема дисертації: «Планування і регулювання ефективності управління виробництвом в умовах реструктуризації промисловості». Дисципліни, що викладає: податки у зарубіжних країнах, облік міжнародних операцій. Сертифікат про підвищення кваліфікації в галузі психології та педагогіки вищої школи. Навчання за програмою для викладачів вищих навчальних закладів ДП «Головний навчально-методичний центр Держгірпромнагляду України». Стаж роботи – з 2000 року.

 

 

Халіна Ольга Валеріївна

Кандидат економічних наук. Старший викладач кафедри міжнародної економіки та світового господарства. Дисципліни, що викладає : фінансова економіка; доктрини національних господарських стратегій в глобальній економіці; фінанси і влада у МЕВ. Наукові інтереси: фінансова глобалізація, економічний зміст владних відносин у сучасному господарстві, стратегії розвитку національних економічних систем, що враховують ціннісні складові. Тема дисертації: «Форми реалізації фінансово-інтелектуальної влади в умовах глобалізації».

Стаж роботи з 2014 року.

 

 

 

Ігнатьєва Анна Ігорівна

Інженер І категорії

Стаж роботи - з 2004 року