Економічний факультет

Кафедра

МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА

 

Russian (CIS)Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

 

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

пошук

 

Спеціалізація навчання

Підготовка студентів спрямована на формування здатності на основі знань і умінь виконувати відповідні професійні завдання. Цьому підпорядковані навчальні модулі, які формують комунікаційні, загальноекономічні та професійні компетенції.

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

Фундаментом освітньої програми «міжнародна економіка» є дисципліни:

 • «Міжнародна економіка»;
 • «Міжнародні фінанси»;
 • «Облік та аудит у зарубіжних країнах»;
 • «Міжнародне економічне право»;
 • «Міжнародний маркетинг»;
 • «Міжнародна економічна діяльність України»;
 • «Корпоративні фінанси»
 • «Глобалістика»

 • «Економічні основи євроінтеграції»;
 • «Логістика»;
 • «Міжнародні розрахунки і валютні операції»
 • «Міжнародний менеджмент»;
 • «Управління міжнародною конкурентоспроможністю»;
 • «Міжнародні стратегії економічного розвитку»;
 • «Іноземна мова професійного спрямування» (англійська).

Розроблено систему наскрізної практичної підготовки, яка дає змогу студентам отримати досвід роботи за фахом. За бажанням студенти після 2,3,4 курсу можуть проходити практику за кордоном.

Перелік навчальних дисциплін нормативної частини ОПП за циклами підготовки бакалаврів. Напрям підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка».

На ОКР- "спеціаліст" студенти мають можливість вивчати спеціалізації "Адміністрування зовнішньоекономічної діяльності" та "Адміністрування комунікаціями в міжнародному бізнесі".

На ОКР- "магістр" студенти мають можливість вивчати спеціалізації "Управління бізнесом на мікрорівні" та "Антикризове управління в міжнародному бізнесі".

Форми навчання

Навчання відбувається за контрактом та за рахунок бюджетних коштів держави. Форма навчання: денна і заочна (зокрема друга вища освіта). У процесі навчання студент має можливість здійснювати вибір дисциплін, що вивчаються. Юнаки можуть пройти військову підготовку (на контрактній основі), після якої вони отримують звання офіцерів запасу.

Денна форма навчання:
• базова вища освіта та кваліфікація «бакалавр з міжнародної економіки» (нормативний термін навчання - 4 роки);
• повна вища освіта та кваліфікація «магістр (або спеціаліст) з міжнародної економіки з поглибленим знанням іноземної мови» (нормативний термін навчання – 1 рік на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» однойменної спеціальності);

Заочна форма навчання :
• базова вища освіта та кваліфікація «бакалавр з міжнародної економіки» (нормативний термін навчання - 4 роки);
• повна вища освіта та кваліфікація «спеціаліст з міжнародної економіки» (нормативний термін навчання – 1 рік на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» однойменної спеціальності, або 2,5 роки для другої вищої освіти).