Економічний факультет

Кафедра міжнародної економіки та світового господарства

 

Ukrainian (UA)

 

V.N.Karazin Kharkiv National University

пошук

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

 

Навчання в Республіці Польща. Погляд із середини. Студентка 5 курсу нашої кафедри Альона Бабіч про своє навчання в університеті економіки в м. Бидгощ, Республіка Польща.

 


Ми знаходимось в ЦЕНТРІ м. Харків,             вул. Мироносицька, 1, кімната 3-20 i.business@karazin.ua

facebook иконки. Скачать бесплатно иконки facebook

 

13 листопада 2018 рік

 

ПРОРИВНІ НАУКОВІ РОЗРОБКИ ХАРКІВСЬКОЇ КАРАЗІНСЬКОЇ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОЇ МЕТОДОЛОГІЧНОЇ ШКОЛИ ДОСЛІДЖЕНЬ ГОСПОДАРСТВА

До 85-річчя економічного факультету


23 марта 2018г.

 

Перспективные наработки "КАРАЗИНСКОЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ХОЗЯЙСТВА"

http://me.econom.kharkov.ua/images/docs/mtdl.doc


27 сентября 2017г.

Состоялось заседание Каразинского междисциплинарного методологического семинара «ДУХОВНОСТЬ, СВОБОДА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – ЭТО ТРИ ЭКЗИСТЕНЦИАЛА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ», посвященного 20-летию памяти Виктора Франкла.


26 сентября 2017г.

 

Состоится заседание Каразинского междисциплинарного методологического семинара «ДУХОВНОСТЬ, СВОБОДА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – ЭТО ТРИ ЭКЗИСТЕНЦИАЛА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ», посвященного 20-летию памяти Виктора Франкла. Междисциплинарный методологический семинар состоится в зале заседаний ученого совета экономического факультета ХНУ имени В.Н. Каразина (ул. Мироносицкая, 1, 2-й этаж, ауд. 2-14) в 15:15 час.


 

28 марта 2017г.

Состоится Харьковский Каразинский городской методологический семинар «ТРИАЛЕКТИКА КАК МЕТОДОЛОГИЯ ИСТИННОГО ХОЗЯЙСТВЕННОГО ПОСТИЖЕНИЯ РЕАЛЬНОСТИ И ЧЕЛОВЕКА». Начало в 15:15 час. ул. Мироносицкая 1, экономический факультет ХНУ имени В.Н. Каразина, ауд. 2-14.

Тезисы доклада: http://me.econom.kharkov.ua/images/docs/publikacie/tezi.pdf


21.03.2017

Відбулося секційне засідання Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Проблеми та тенденції стабілізації соціально-економічного розвитку» за темою «Сучасні тенденції та проблеми світового господарства».

Засідання секції відкрив завідуючий кафедри д.е. н. професор,академік Академії філософії господарства, академік Міжнародної кадрової академії Задорожний Г.В. з доповіддю «Нові методологічні засади пізнання світового господарства».

В роботі секції прийняли участь понад 37 студентів, серед них:

НАЙМОЛОДШІ:

А. Білецька, доповідь «Соціально-економічна нерівність країн в умовах глобалізації», науковий керівник, ст. викл. Ковтун Т.Д.

Д. Кіркіна, науковий керівник, ст. викл. Ковтун Т.Д.

НАЙКРАЩІ:

Диплом 1-го ступеня

Д. Соколан (4-курс) за доповідь «Китай на шляху до інвестиційного лідерства», науковий керівник, к.е.н., доц. О.А. Шуба

Диплом 2-го ступеня

Е. Кухар (4-й курс) за доповідь «Державні засоби підтримки розвитку людського потенціалу в Німеччині: академічний аспект», науковий керівник, к.е.н., доц. Кім Т.І.

О. Ковальков (5-й курс) за доповідь «Ціннісна орієнтація маркетингової підтримки конкурентоспроможності національної економіки»науковий керівник, ст. викл. І. Л. Дідорчук

Диплом 3-го ступеня

О. Скребець (6-й курс) за доповідь «Зелена» економіка — практичний вектор сталого розвитку», науковий керівник, к.е.н., доц. О.А. Шуба.ШАНОВНІ СТУДЕНТИ!

 

21.03.2017 об 11:00 Кафедра міжнародної економіки та світового господарства проводить секційне засідання Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Проблеми та тенденції стабілізації соціально-економічного розвитку»

Назва секції: "Сучасні тенденції та проблеми світового господарства"

Студенти 1-4 курсів МАЮТЬ МОЖЛИВІСТЬ,

а кожен студент 5-го та 6-го курсів ЗОБОВ'ЯЗАН

взяти участь у такому цікавому, актуальному, своєчасному та дуже корисному заході!

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ КОНФЕРЕЦІЇ

http://me.econom.kharkov.ua/images/docs/rozklad/inform.pdf


Вітаємо!

Навчальним центром методичної роботи нагороджено Беренду Сергія Васильовича у складі співавторів Матюшенко Ігоря Юрійовича та Резнікова Валерія Володимировича Дипломом ІІІ ступеня за навчальний посібник «Євроінтеграція України в системі міжнародної економічної інтеграції»


23 ноября 2016 г. (среда) в 13-30 час.

В зале заседаний ученого совета экономического факультета (ул. Мироносицкая, 1, ауд. 2-14) будет проводиться междисциплинарный методологический семинар на тему: «Духовность как основание седьмого «технологического» уклада и проблема современного мирохозяйства». С докладом выступит Задорожный Г. В., доктор экономических наук, профессор, академик Академии философии хозяйства, академик Международной кадровой академии, заведующий кафедрой международной экономики и мирового хозяйства ХНУ имени В. Н. Каразина.

Можно ознакомиться с тезисами доклада


27 октября 2016

26.10.2016 состоялся профессорский мастер-класс для магистрантов и студентов экономического факультета на тему: «Онтологические основы миропонимания глобальной цивилизации». Отчет о проведенном мастер-классе.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

26 октября 2016 года

Состоится профессорский мастер-класс по изучению проблем современного мирового хозяйства для магистрантов и студентов специализации «Международная экономика».Тема: «Онтологические основы миропонимания глобальной цивилизации».


19 октября 2016 года

Состоится междисциплинарный методологический семинар, посвященный 20-летию Харьковской Каразинской методологической школы исследований хозяйства на тему «Онтологическое знание и затмение инструментального разума: судьбоносность глобальной проблемы самосохранения человека/человечества». Ответственный за проведение семинара доктор экономических наук, профессор Задорожный Григорий Васильевич. Препринт доклада к заседанию Харьковского городского междисциплинарного методологического семинара.


Задорожний Григорій Васильович

личный сайт http://zadorozhnyi.name/kontakty/zadorozhnyj-grigorij-vasilevich/

Завідувач кафедри міжнародної економіки та світового господарства, доктор економічних наук, професор, академік Академії філософії господарства, академік Міжнародної кадрової академії. Автор понад 300 наукових публікацій, у тому числі 25 наукових монографій. Автор проекту і головний редактор наукового журналу «Соціальна економіка» (2000-2015 р.р.), співголова Всесвітнього наукового ноосферно-онтологічного товариства, керівник Харківського міського міждисциплінарного методологічного семінару з досліджень онтології та глобалістики, «Відмінник освіти України (2005 рік). Нагороджений медаллю «За внесок в економічну науку» благодійним фондом «Планета Альфреда Нобеля» (2012 р.), медаллю В.Н. Каразіна (2015 р.).

Публікації:


«Духовно-культурні чинники соціоекономічної динаміки»

«Глобализирующееся знаниеемное хозяйство: проблемы ренты и квазиренты»

 

«Інтелектуальна власність»

 

 

 

«Человекомерная економическая наука: проблемы методологии»

 

«Духовно-ноосферно-устойчивое хозяйственное развитие как стратегический вектор возрождения украинского общества»

 

 

 

 

«Проблемы современной онтологии как судьбоносной науки для выживания человечества»


 

«Манифест всемирного научного ноосферно-онтологического общества им. В.И.Венрнадского»

 

 

 

«Сучасні тренди трансформації світового господарства»


 

«Конкурентні стратегії національного виробника на зовнішніх ринках»

 

 

 

«Онтологическое знание и затмение инструментального разума: судьбоносность глобальной проблемы самосохранения человека/человечества»

«Человекомерный вектор кардинального обновления методологии экономической науки: от политической экономии через философию хозяйства в глобалистике»

«Человек хозяйствующий: онтологические основания целостной благостной жизнедеятельности в глобальном кризисном мире»

 

 

 


Нові видання

У квітні 2015 року силами кафедри міжнародної економіки та світового господарства був підготовлений та виданий збірник наукових праць за матеріалами науково-практичної конференції з міжнародною участю 2 грудня 2014 р. "Конкурентні стратегії національного виробника на зовнішніх ринках"

 


17 березня 2015

В рамках Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Проблеми та тенденції соціально-економічного розвитку» відбулося засідання наукової секції «МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА ТА СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО В ПАРАДИГМІ ФОРМУВАННЯ ОСВІТНЬОГО СУСПІЛЬСТВА», на якій було представлено 23 наукові доповіді.

Привітальне слово і доповідь «Человекоразмерность мирового хозяйства как формат выхода из глобального кризиса» промовив завідувач кафедри міжнародної економіки та світового господарства Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, доктор економічних наук, професор Задорожний Григорій Васильович.

Формою проведення став конкурс студентських наукових робіт 2, 3 і 5 курсів спеціальності «Міжнародна економіка».

За активну участь в засіданні-конкурсі наукової секції «Міжнародна економіка та світове господарство в парадигмі формування освітнього суспільства» були нагороджені грамотами студенти:

І місце –  Порохняк Надія (тема доповіді «Принципи боргової політики держави в умовах глобальної нестабільності»)

ІІ місце – Липова Анастасія (тема доповіді «Світові моделі організації планування підприємств корпоративного типу»)

Михайленко Катерина (тема доповіді «Капіталістична парадигма системи резервних валют)

ІІІ місце – Хрипунова Даря (тема доповіді «Вопрос о

цивилизационной идентичности Украины в условиях глобализации»)

За найкраще втілення теми секційного засідання:

Гонтаренко Ліана (тема доповіді «Економічна практика застосування ТРІПС: позитивні і негативні аспекти для України»).

Свіденська Марія (тема доповіді «Глобалістика, як доленосна наука про стратегії розв’язання сучасних глобальних проблем»)

За інноваційну постанову проблеми:

Осадчук Марія (тема доповіді «Інституціонально-культурні основи та результати функціонування національної інноваційної системи США та Японії в

умовах глобалізації»).

Геворкян Карина (тема доповіді «Ринок реклами як частина економічної системи і механізми його впливу на споживчий попит»)За практичну спрямованість дослідження:

Юхновець Тетяна (тема доповіді «Боргова криза в Греції: причини, розвиток та шляхи подолання»)

Ісаєва Ганна (тема доповіді «Правовые основы занятости в Германии, Великобритании и Украине»)

Олійник Олександр (тема доповіді «Флуктуація платіжного балансу України»).

За успішний науковий дебют:

Кухар Еліна, Соколан Даря (тема доповіді «Современные тенденции глобальной интеллектуальной миграции и их влияние на трудовой потенциал национальной экономики»)


30 березня 2013

Відбулась науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Інституціональні зміни глобальної господарської системи».

Конференція присвячена 80-річчю економічного факультету та 10-річчю кафедри міжнародної економіки.

Організатори: ХНУ імені В.Н.Каразіна, економічний факультет, кафедра міжнародної економіки. Запрошені учасники: ЯН ГРАНАТ Генеральний консул республіки Польща в м. Харків. МЧЕДЛОВ-ПЕТРОСЯН Миколай Отарович професор, доктор хімічних наук завідувач кафедри фізичної хімії Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна


14 грудня 2012 року відбулась VІ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Конкурентні стратегії національного виробника на зовнішніх ринках» , м. Харків

Організатор: Кафедра міжнародної економіки, економічний факультет, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Інформаційний лист участі у конференції. Приєднуйтесь!


17 березня 2012 року відбулась науково-практична конференція молодих вчених та студентів

«Глобальна господарська система: нові погрози та можливості»

Вступним словом відкрила конференцію д.е.н., професор, завідувач кафедри міжнародної економіки

ХНУ імені В.Н. Каразіна Коломієць Ганна Миколаївна

В пленарному засіданні взяли участь:

Карасьов Вадим Юрійович, лідер партії «Єдиний центр», директор Інституту глобальних стратегій.

Соболєв Володимир Михайлович доктор економічних наук, профессор, завідувач кафедри статистики, обліку та аудиту Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна

Гринева Наталья Александровна, к.э.н., ассистент кафедры мировой экономики БелГУ, Россия

Студенти з університетів США

 

 

 

 


 

 

 

В секційному засіданні були представлені результати наукових досліджень магістрів 5-го курсу спеціальності «Міжнародна економіка».

 

 

 

 

 

 

 

За результатами конференції були обрані переможці.

 

Марченко Іван - І місце

 

 

 

 

 

Плотнікова Олена - ІІ місце


 

 

 

 

Мелешко Катерина - ІІІ місце

 

 

 

 

 

 

Козулін Владислав номінація «За активну участь в науковій дискусії».

 

 

 

 

Харітонова Анжеліка, Цебро Анна- номінація «За практичну спрямованість дослідження» Моргун Юлія - номінація «За актуальність дослідження».

Матеріали конференції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Актуальні міжнародні конференції з економіки

NBER Workshop on Scholarly Communication, Open Science and Its ImpactDates: Thursday, October 25, 2012 - Thursday, October 25, 2012
Submission deadline: Friday, June 15, 2012
Venue: 1050 Massachusetts Ave Cambridge, MA 02138
------------

Frontiers of Finance 2012 - ConferenceDates: Thursday, September 13, 2012 - Saturday, September 15, 2012
Submission deadline: Thursday, May 31, 2012
Venue: Warwick Business School, University of Warwick, United Kingdom
------------

Second Conference of the ESCB Macro-prudential Research (MaRs) NetworkDates: Tuesday, October 30, 2012 - Wednesday, October 31, 2012
Submission deadline: Sunday, July 15, 2012
Venue: European Central Bank Eurotower – conference room CIV Kaiserstrasse 29 60311 Frankfurt am Main Germany
------------

Conference Announcement and Call For Papers Fourth Joint BIS–World Bank Public Investors ConferenceDates: Monday, December 03, 2012 - Tuesday, December 04, 2012
Submission deadline: Friday, August 31, 2012
Venue: World Bank, 1818 H Street Northwest Washington, DC 20433
------------

1st Annual CIRANO Workshop on Networks in Trade and FinanceDates: Friday, November 09, 2012 - Saturday, November 10, 2012
Submission deadline: Friday, June 01, 2012
Venue: CIRANO 2020, University suite 2500 Montr?al, QC H3B 3C2

25th Australasian Finance & Banking ConferenceDates: Sunday, December 16, 2012 - Tuesday, December 18, 2012
Submission deadline: Monday, August 20, 2012
Venue: The Shangri-La Hotel, 176 Cumberland Street, The Rocks, Sydney, NSW 2000 Australia

Eurasia Business and Economics Society - 2012 Warsaw ConferenceDates: Thursday, November 01, 2012 - Saturday, November 03, 2012
Submission deadline: Tuesday, July 31, 2012
Venue: Warsaw Marriott Hotel, Al. Jerozolimskie 65/79, Warsaw, 00-697, Poland

Corporate Accountability Reporting ConferenceDates: Friday, January 18, 2013 - Friday, January 18, 2013
Submission deadline: Saturday, September 01, 2012
Venue: Harvard Business School, Boston, MA 02163

 

Докладніше читайте тут http://www.conferup.com/

 


Нові видання

Наприкінці 2011 року вийшла в світ колективна монографія «ГЛОБАЛЬНА ЕКОНОМІКА». Видання здійснено Бєлгородським державним національним дослідним університетом (Росія). Серед співавторів: завідувач кафедри міжнародної економіки проф., д.е.н. Коломієць Г.М. та ст. викладач кафедри міжнародної економіки Дідорчук І.Л.

В монографії досліджується широке коло актуальних економічних проблем в умовах глобалізації. Велика увага приділяється теоретичним та методологічним аспектам сучасної економічної науки, аналізуються перспективні напрямки розвитку глобальної економіки та особливості розвитку регіональної економіки в умовах інтернаціоналізації та глобалізації, а також міжнародне правове регулювання економічної діяльності.

 

 

 

 

Наприкінці 2011 року силами кафедри міжнародної економіки була підготовлена та видана наукова монографія «НАЦІОНАЛЬНІ КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ: ВИКЛИКИ ТИСЯЧОЛІТТЯ».

В період глибоких кризових потрясінь, коли світогосопдарська система знаходиться в стані біфуркацї, визрівають передумови суттєвих змін архітектури міжнародної конкуренції. Реалізація шансу національних акторів посісти гідне місце в конкурентному середовищі напряму залежить від теоретичного осмислення провідних тенеденцій змін світової економіки, змісту сучасних національних конкурентних переваг.