Економічний факультет

Кафедра міжнародної економіки та світового господарства

 

Ukrainian (UA)

 

V.N.Karazin Kharkiv National University

пошук

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

 

Навчання в Республіці Польща. Погляд із середини. Студентка 5 курсу нашої кафедри Альона Бабіч про своє навчання в університеті економіки в м. Бидгощ, Республіка Польща.

 


Ми знаходимось в ЦЕНТРІ м. Харків,             вул. Мироносицька, 1, кімната 3-20 i.business@karazin.ua

facebook иконки. Скачать бесплатно иконки facebook

 

 

ПРОРИВНІ НАУКОВІ РОЗРОБКИ ХАРКІВСЬКОЇ КАРАЗІНСЬКОЇ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОЇ МЕТОДОЛОГІЧНОЇ ШКОЛИ ДОСЛІДЖЕНЬ ГОСПОДАРСТВА

 


28.05.2019

Відбувся Каразінський міждисциплінарний методологічний семінар. Доктор економічних наук, професор, академік Академії філософського господарства, Академії економічних наук України, Міжнародної кадрової академії, завідувач кафедри міжнародної економіки та світового господарства Задорожний Г.В. виступив з доповіддю.

 

 


26.04.2019

 

Сьогодні в рамках міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, котра присвячена 85-річчю заснування економічного відбулось засідання секції "Глобальні тренди у форматі постнекласичної економічної науки" кафедри міжнародної економіки та світового господарства.

 

Завідувач кафедри, д.е.н., професор, академік Академії економічних наук України, академік академії філософії господарства, академік Міжнародної кадрової академії виступив з доповіддю на тему: "Тренд нерозуміння як виразник протилюдяності глобальної економіки".


 


19.02.2019

 

Відбувся Каразінський міждисциплінарний методологічний науковий семінар - текст доповіді

 


 

22.01.2019

Відбувся Каразінський міждисциплінарний методологічний науковий семінар - текст доповіді


 

23.03.2018

Перспективні напрацювання «КАРАЗІНСЬКОЇ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОЇ МЕТОДОЛОГІЧНОЇ ШКОЛИ ДОСЛІДЖЕНЬ ГОСПОДАРСТВА»

http://me.econom.kharkov.ua/images/docs/mtdl.doc


27.09.2017

Відбулося засідання Каразінського міждисциплінарного методологічного семінару «ДУХОВНІСТЬ, СВОБОДА ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ – ЦЕ ТРИ ЕКЗІСТЕНЦІАЛА ЛЮДСЬКОГО ІСНУВАННЯ», присвяченого 20-річчю пам'яті Віктора Франкла.


26 сентября 2017г.

 

Состоится заседание Каразинского междисциплинарного методологического семинара «ДУХОВНОСТЬ, СВОБОДА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – ЭТО ТРИ ЭКЗИСТЕНЦИАЛА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ», посвященного 20-летию памяти Виктора Франкла. Междисциплинарный методологический семинар состоится в зале заседаний ученого совета экономического факультета ХНУ имени В.Н. Каразина (ул. Мироносицкая, 1, 2-й этаж, ауд. 2-14) в 15:15 час.


 

28 марта 2017г.

Состоится Харьковский Каразинский городской методологический семинар «ТРИАЛЕКТИКА КАК МЕТОДОЛОГИЯ ИСТИННОГО ХОЗЯЙСТВЕННОГО ПОСТИЖЕНИЯ РЕАЛЬНОСТИ И ЧЕЛОВЕКА». Начало в 15:15 час. ул. Мироносицкая 1, экономический факультет ХНУ имени В.Н. Каразина, ауд. 2-14.

Тезисы доклада: http://me.econom.kharkov.ua/images/docs/publikacie/tezi.pdf


21.03.2017

Відбулося секційне засідання Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Проблеми та тенденції стабілізації соціально-економічного розвитку» за темою «Сучасні тенденції та проблеми світового господарства».

Засідання секції відкрив завідуючий кафедри д.е. н. професор,академік Академії філософії господарства, академік Міжнародної кадрової академії Задорожний Г.В. з доповіддю «Нові методологічні засади пізнання світового господарства».

В роботі секції прийняли участь понад 37 студентів, серед них:

НАЙМОЛОДШІ:

А. Білецька, доповідь «Соціально-економічна нерівність країн в умовах глобалізації», науковий керівник, ст. викл. Ковтун Т.Д.

Д. Кіркіна, науковий керівник, ст. викл. Ковтун Т.Д.

НАЙКРАЩІ:

Диплом 1-го ступеня

Д. Соколан (4-курс) за доповідь «Китай на шляху до інвестиційного лідерства», науковий керівник, к.е.н., доц. О.А. Шуба

Диплом 2-го ступеня

Е. Кухар (4-й курс) за доповідь «Державні засоби підтримки розвитку людського потенціалу в Німеччині: академічний аспект», науковий керівник, к.е.н., доц. Кім Т.І.

О. Ковальков (5-й курс) за доповідь «Ціннісна орієнтація маркетингової підтримки конкурентоспроможності національної економіки»науковий керівник, ст. викл. І. Л. Дідорчук

Диплом 3-го ступеня

О. Скребець (6-й курс) за доповідь «Зелена» економіка — практичний вектор сталого розвитку», науковий керівник, к.е.н., доц. О.А. Шуба.ШАНОВНІ СТУДЕНТИ!

 

21.03.2017 об 11:00 Кафедра міжнародної економіки та світового господарства проводить секційне засідання Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Проблеми та тенденції стабілізації соціально-економічного розвитку»

Назва секції: "Сучасні тенденції та проблеми світового господарства"

Студенти 1-4 курсів МАЮТЬ МОЖЛИВІСТЬ,

а кожен студент 5-го та 6-го курсів ЗОБОВ'ЯЗАН

взяти участь у такому цікавому, актуальному, своєчасному та дуже корисному заході!

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ КОНФЕРЕЦІЇ

http://me.econom.kharkov.ua/images/docs/rozklad/inform.pdf


Вітаємо!

Навчальним центром методичної роботи нагороджено Беренду Сергія Васильовича у складі співавторів Матюшенко Ігоря Юрійовича та Резнікова Валерія Володимировича Дипломом ІІІ ступеня за навчальний посібник «Євроінтеграція України в системі міжнародної економічної інтеграції»


23 ноября 2016 г. (среда) в 13-30 час.

В зале заседаний ученого совета экономического факультета (ул. Мироносицкая, 1, ауд. 2-14) будет проводиться междисциплинарный методологический семинар на тему: «Духовность как основание седьмого «технологического» уклада и проблема современного мирохозяйства». С докладом выступит Задорожный Г. В., доктор экономических наук, профессор, академик Академии философии хозяйства, академик Международной кадровой академии, заведующий кафедрой международной экономики и мирового хозяйства ХНУ имени В. Н. Каразина.

Можно ознакомиться с тезисами доклада


27 октября 2016

26.10.2016 состоялся профессорский мастер-класс для магистрантов и студентов экономического факультета на тему: «Онтологические основы миропонимания глобальной цивилизации». Отчет о проведенном мастер-классе.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

26 октября 2016 года

Состоится профессорский мастер-класс по изучению проблем современного мирового хозяйства для магистрантов и студентов специализации «Международная экономика».Тема: «Онтологические основы миропонимания глобальной цивилизации».


19 октября 2016 года

Состоится междисциплинарный методологический семинар, посвященный 20-летию Харьковской Каразинской методологической школы исследований хозяйства на тему «Онтологическое знание и затмение инструментального разума: судьбоносность глобальной проблемы самосохранения человека/человечества». Ответственный за проведение семинара доктор экономических наук, профессор Задорожный Григорий Васильевич. Препринт доклада к заседанию Харьковского городского междисциплинарного методологического семинара.


Задорожний Григорій Васильович

личный сайт http://zadorozhnyi.name/kontakty/zadorozhnyj-grigorij-vasilevich/

Завідувач кафедри міжнародної економіки та світового господарства, доктор економічних наук, професор, академік Академії філософії господарства, академік Міжнародної кадрової академії. Автор понад 300 наукових публікацій, у тому числі 25 наукових монографій. Автор проекту і головний редактор наукового журналу «Соціальна економіка» (2000-2015 р.р.), співголова Всесвітнього наукового ноосферно-онтологічного товариства, керівник Харківського міського міждисциплінарного методологічного семінару з досліджень онтології та глобалістики, «Відмінник освіти України (2005 рік). Нагороджений медаллю «За внесок в економічну науку» благодійним фондом «Планета Альфреда Нобеля» (2012 р.), медаллю В.Н. Каразіна (2015 р.).

Публікації:


«Духовно-культурні чинники соціоекономічної динаміки»

«Глобализирующееся знаниеемное хозяйство: проблемы ренты и квазиренты»

 

«Інтелектуальна власність»

 

 

 

«Человекомерная економическая наука: проблемы методологии»

 

«Духовно-ноосферно-устойчивое хозяйственное развитие как стратегический вектор возрождения украинского общества»

 

 

 

 

«Проблемы современной онтологии как судьбоносной науки для выживания человечества»


 

«Манифест всемирного научного ноосферно-онтологического общества им. В.И.Венрнадского»

 

 

 

«Сучасні тренди трансформації світового господарства»


 

«Конкурентні стратегії національного виробника на зовнішніх ринках»

 

 

 

«Онтологическое знание и затмение инструментального разума: судьбоносность глобальной проблемы самосохранения человека/человечества»

«Человекомерный вектор кардинального обновления методологии экономической науки: от политической экономии через философию хозяйства в глобалистике»

«Человек хозяйствующий: онтологические основания целостной благостной жизнедеятельности в глобальном кризисном мире»

 

 

 


Нові видання

У квітні 2015 року силами кафедри міжнародної економіки та світового господарства був підготовлений та виданий збірник наукових праць за матеріалами науково-практичної конференції з міжнародною участю 2 грудня 2014 р. "Конкурентні стратегії національного виробника на зовнішніх ринках"

 


17 березня 2015

В рамках Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Проблеми та тенденції соціально-економічного розвитку» відбулося засідання наукової секції «МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА ТА СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО В ПАРАДИГМІ ФОРМУВАННЯ ОСВІТНЬОГО СУСПІЛЬСТВА», на якій було представлено 23 наукові доповіді.

Привітальне слово і доповідь «Человекоразмерность мирового хозяйства как формат выхода из глобального кризиса» промовив завідувач кафедри міжнародної економіки та світового господарства Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, доктор економічних наук, професор Задорожний Григорій Васильович.

Формою проведення став конкурс студентських наукових робіт 2, 3 і 5 курсів спеціальності «Міжнародна економіка».

За активну участь в засіданні-конкурсі наукової секції «Міжнародна економіка та світове господарство в парадигмі формування освітнього суспільства» були нагороджені грамотами студенти:

І місце –  Порохняк Надія (тема доповіді «Принципи боргової політики держави в умовах глобальної нестабільності»)

ІІ місце – Липова Анастасія (тема доповіді «Світові моделі організації планування підприємств корпоративного типу»)

Михайленко Катерина (тема доповіді «Капіталістична парадигма системи резервних валют)

ІІІ місце – Хрипунова Даря (тема доповіді «Вопрос о

цивилизационной идентичности Украины в условиях глобализации»)

За найкраще втілення теми секційного засідання:

Гонтаренко Ліана (тема доповіді «Економічна практика застосування ТРІПС: позитивні і негативні аспекти для України»).

Свіденська Марія (тема доповіді «Глобалістика, як доленосна наука про стратегії розв’язання сучасних глобальних проблем»)

За інноваційну постанову проблеми:

Осадчук Марія (тема доповіді «Інституціонально-культурні основи та результати функціонування національної інноваційної системи США та Японії в

умовах глобалізації»).

Геворкян Карина (тема доповіді «Ринок реклами як частина економічної системи і механізми його впливу на споживчий попит»)За практичну спрямованість дослідження:

Юхновець Тетяна (тема доповіді «Боргова криза в Греції: причини, розвиток та шляхи подолання»)

Ісаєва Ганна (тема доповіді «Правовые основы занятости в Германии, Великобритании и Украине»)

Олійник Олександр (тема доповіді «Флуктуація платіжного балансу України»).

За успішний науковий дебют:

Кухар Еліна, Соколан Даря (тема доповіді «Современные тенденции глобальной интеллектуальной миграции и их влияние на трудовой потенциал национальной экономики»)